Matchmaker

MatchMaker הינה מערכת לניהול ידע על חברות המכילה כלים מתוחכמים ליצירת קשרים בין לקוחות הארגון עפ"י פרמטרים שונים ומגוונים.
 
תוכנת MM נועדה לארגונים שעיסוקם בתיווך בין ספקים וצרכנים של מוצרים ושירותים שונים. MM מרכזת את המידע הארגוני בנוגע לספקים וצרכנים, ומצליבה בין דרישות שניהם. יחד עם מודול ניהול מתקדם לקשרי לקוחות היא פותרת את הבעיה עתיקת היומין של ארגון בו כל אחד יודע משהו והארגון אינו יודע דבר.
 
המערכת מכילה רשימות של חברות לפי אזור גיאוגרפי ותחומי עיסוק מערכת שאילתות לפי נתוני החברות מערכת דוא"ל לפנות לחברות המתאימות מערכת משימות לאנשי המכירות
 
שאילתא אופיינית: "מצא את כל יצרני נעלי הפלסטיק בתאילנד ובטורקיה אשר בבעלות ישראלית ושלח את הרשימה לכל סוכני הסנדלים בצפון אירופה..." גזור קופון!