מרוז מערכות תוכנה בע"מ • רחוב הדפוס 12 ירושלים • טלפון 02-6527501 • פקס 02-6527501 • office@merozsoftware.co.il