החברה
פרופיל • אנשיםלקוחות

אנשי המפתח ב"מרוז מערכות תוכנה":

אילון מרוז מנכ"ל
יעקב גרינשטיין מנהל הפיתוח
פנינה רוזנשטרק מדענית ראשית
בוני חזן מנתחת מערכות בכירה